Szukaj

Co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem budowy domku letniskowego na zgłoszenie??

Procedura zgłoszenia budowy domu na zgłoszenie jest nieco prostsza i krótsza niż postępowanie prowadzące do wydania pozwolenia na budowę. Na tzw. milczącą zgodę urzędu czeka się 30 dni, a na wydanie decyzji o pozwoleniu aż 65 dni. W trakcie trwania procedury zgłaszania domu nie zawiadamia się właścicieli sąsiednich posesji, że za ich ogrodzeniem planowana jest budowa domu. Jeśli obszar oddziaływania mieści się w granicach działki, na której ma stanąć dom na zgłoszenie, wtedy wystarczy złożyć wniosek zgłoszenia budowy. W innym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia budowy wymagają: wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, czyli budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 (pod warunkiem, że liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; „Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: (...) 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; (…) 2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki; (…)”

1379 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie